KARBON EMİSYONU NEDİR? KARBON PİYASASI NEDİR? - MÜHENDİS YAZAR
Son Yazılar
Yükleniyor...

10 Temmuz 2021 Cumartesi

KARBON EMİSYONU NEDİR? KARBON PİYASASI NEDİR?

KARBON EMİSYONU NEDİR?

Karbon emisyonu karbonun atmosfere salınması anlamına gelir. Sera gazıyla aynı değerlere sahip olduğundan dolayı isimleri birbirinin yerine de kullanılır. Sera gazlarının büyük bir çoğunluğunda karbon molekülü bulunur.

KARBON EMİSYONUNU ORTAYA ÇIKARAN SEBEPLER NELERDİR?

Sanayi devrimi ile yoğunluğu artan karbon emisyonunu ortaya çıkaran başlıca sebepler şunlardır;

  • Enerji Sektörü
  • İnsanoğlunun Enerji talebi
  • Yeşil alanların azalması
  • Sanayileşme
  • Fabrika bacalarından filtresiz salınan  gazlar
  • Şehirleşme
  • Ulaşım sektörü


Karbon emisyonu

KARBON EMİSYONUN ZARARLARI NELERDİR?

Karbon emisyonunun en büyük zararı küresel ısınmayı hızlandırmasıdır. Bunun sonucu olarak yetiştirmekte olduğumuz birçok bitkiyi yetiştirememek durumunda kalabiliriz. Bu da bizi gıda kıtlıklarına sürükleyebilir. Doğadaki bu dengesizlik birçok salgını ve doğal afeti beraberinde getirebilir. Asit yağmuru olanağını arttırabilir insan dışında birçok canlı türüne de zarar verebilir. İklimimizin belirli bir süre içinde tamamen değişmesine sebep olabilir.

KARBON EMİSYONU NASIL ÖNLENEBİLİR?

Karbon emisyonunun nasıl önlenebileceğini tespit etmek için sorunun nereden çıktığını iyi tespit etmeliyiz. KARBON EMİSYONUNU ORTAYA ÇIKARAN SEBEPLER NELERDİR? Konu başlığında sıraladığımız sebepler karbon emisyonun bilinen artış sebepleridir. Tüm bu sebeplerin tek ortak paydaşı insandır, sorunun çözülmesindeki en önemli unsur da insan olacaktır.

Dünyada nüfusun hızla artmasıyla enerji talebi de aynı hızla artmıştır. Enerji günümüzde fosil yakıtlar ve yenilenebilir kaynaklar olarak iki kaynaktan elde edilebilmektedir. İnsan günümüzde enerji ihtiyacının %87’sini fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz)  olarak tercih etmektedir. Karbon emisyonunu bireysel olarak azaltmak için öncelikle karbon ayak izimizi azaltmalıyız. Karbon ayak izinden yazının ilerleyen başlıklarında bahsedeceğim. Bireyse önlemler haricinde yapabileceklerimiz şunlardır;

  • Fabrikalar filtre kullanmalı.
  • Elektrikli araçların üretim oranı arttırılmalı.
  • Güneş panelleri kullanılarak kendi kendine yeten sistemler kurulmalı.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmeli. 
Bu örnekler bilim ışığında her geçen gün çoğaltılabilir. Kısacası bilinçlenmeli, bilinçlendirmeliyiz. 

KYOTO PROTOKOLÜ NEDİR?

Kyoto Protokolü  küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele için 1997 yılında imzalanıp 2005 yılında yürürlüğe girmiş bir sözleşmedir. Protokolün yürürlüğe girebilmesi için 2005 yılında karbon emisyonu oranı 1990’daki seviyelere gelmelidir. Hedef 2005 yılında tuttuğu için 2005 yılında yürürlüğe girmiştir.

Protokolün amacı sera gazlarının dünya iklimini tehlikeye atmayacak düzeylere getirip dengede tutmaktır. Protokolü imzalayıp hedefi tutturamayan ülkeler belirlenen azaltma oranından %30 daha fazla azaltma yaptırımına uğrayacaktır.

Bu durum hedefi tutturmada başarılı olamayan ülkeler ile hedefi tutturmada fazlasıyla başarılı olan ülkeler arasında karbon piyasasını ortaya çıkarmıştır.

KARBON PİYASASI NEDİR?

Karbon piyasası emisyon hedefini tutturamayan ülkelerin, hedefini tutturmuş ülkelerden emisyon izinlerini satın almasına olanak sağlayan piyasadır. Bu hedeflerin tutup tutmadığı karbon ayak izi ile hesaplanır.

KARBON AYAK İZİ NEDİR?

Karbon ayak izi küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonu gibi unsurların bireyler, gruplar veya şirketler özelinde doğaya verdikleri zarar anlamına gelir. Karbon ayak izi Birincil ve İkincil ayak izi olarak ikiye ayrılır.

Birincil (doğrudan) ayak izi: Günlük hayatımızda yaptığımız enerji tüketimleri ve ulaşım gibi unsurların fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan karbon emisyonunun ölçüsüdür.

İkincil (dolaylı) ayak izi: Kullandığımız ürünlerin imalattan tüketime ve ömrünün dolmasına kadar geçen sürede yaydığı karbon emisyonun ölçüsüdür.

İnternet üzerinden karbon ayak izinizi hesaplayabileceğiniz bazı web siteleri bulunmaktadır, Bu web sitesinde karbon ayak izinizi hesaplayabileceğiniz bir yazılım bulunmamaktadır.Paylaş

Fikrini Belirt

Bildirim
Bildirim.
Kapat