TOPLAM EKİPMAN ETKİNLİĞİ - MÜHENDİS YAZAR
Son Yazılar
Yükleniyor...

10 Kasım 2022 Perşembe

TOPLAM EKİPMAN ETKİNLİĞİ

TOPLAM EKİPMAN ETKİNLİĞİ

Günümüz üretim modellerinin en temel konusu verimlilik ve etkinliktir. Bu noktada etkinlik ile verimliliği iyi ayırmak gerekmektedir. Verimlilik kullanılan kaynaklar ile elde edilen çıktı arasındaki ilişkiyi incelerken etkinlik kavramı ise mevcut kaynakların potansiyeli ile bu potansiyelin kullanımını inceleyen bir kavramdır. Toplam ekipman etkinliği sisteminde de bu husus incelenmektedir.Modern hayatta ekonominin ana unsuru üretimdir. Üretimde de israftan kaçınmak ekonomi açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda yapılan işin bir değerinin olması bu işin en az fire oranıyla yapılmasına bağlıdır. Kalite yönetim sistemleri de tam olarak bu konu üzerine çalışmalar yürütmektedir.

TOPLAM EKİPMAN ETKİNLİĞİ (OEE) NEDİR?

Toplam ekipman etkinliği piyasada kullanılan adıyla “Overall Equipment Effective (OEE)” tesisin sahip olduğu kaynakları maksimum verimlilik ile kullanmasını amaçlayan bir sistemdir. Bu sistemde istatistiksel proses kontrol yöntemine öncelik olarak başvurulabilir. Toplam ekipman etkinliğinin incelenebilmesi için kaynakların iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bunun sebebi bu sistemin kaynakların etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığını incelemesidir. Bu sebepten dolayı OEE sisteminin oturtulmasından önce kaynakların iyi bir biçimde denetlenmesi zorunludur.

Toplam ekipman etkinliği sisteminin faydaları şu şekilde sıralanabilir;

  • Mevcut potansiyelin en iyi şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
  • Yakalanan istatistiklerin gerçekte başarı mı, yoksa standart bir durum mu olduğunun anlaşılmasına yardımcı olur.
  • Tesisin hedeflenen kalite için yeterli olup olmadığının anlaşılmasına yardımcı olur.

TOPLAM EKİPMAN ETKİNLİĞİ (OEE) NASIL HESAPLANIR?

Toplam ekipman etkinliği sisteminin hesaplanmasındaki ana parametreler şunlardır;

  • Yükleme süresi
  • Duruş süresi
  • Çevrim süresi
  • Üretilen parça miktarı
  • Fire miktarı

Bu parametreler yardımıyla şu alanlar incelenir;

Kullanılabilirlik: Ekipmanın reel olarak çalıştığı sürenin, planlanmış üretim süresine oranı

Kullanılabilirlik = (Yükleme süresi – Duruş süresi) / Yükleme süresi

Performans: Ekipmanın reel olarak çalışma süresi içerisinde toplam üretim miktarının istenen miktara oranı

Performans = (Çevrim süresi x Üretilen parça miktarı) / (Yükleme süresi – Duruş süresi)

Kalite: Kalite standartlarından geçmiş olan ürünün toplam ürüne oranı

Kalite = (Üretilen parça miktarı – Fire miktarı) / Üretilen parça miktarı

Bu şekilde hesaplanan üç unsur birbiriyle çarpılır ve %OEE değeri bulunur.

%OEE = Kullanılabilirlik x Performans x Kalite

Paylaş

1 yorum

Bildirim
Bildirim.
Kapat